kp-p-nett

Keep Position – Dynamisk posisjonering


Keep Position produktikonDynamisk posisjonerings- og manøversystem som kan integreres med MPTC eller andre manøversystemer. Enkelt og fleksibelt system som lar deg låse fartøyets posisjon eller posisjonere det relativt til en ROV eller andre objekter i bevegelse.

Vårt dynamiske posisjons- og manøversystem Keep Position (KP) er laget for å møte kravene fra flere næringer, herunder særlig oppdrettsnæringa. Systemet har blitt kjent for sin fleksibilitet. Keep Position leveres til konkurransedyktige priser, i tre forskjellige versjoner med forskjellig funksjonalitet, men kan også skreddersys ulike kundebehov.

Keep Position har et moderne grensesnitt og er enkel å bruke. Brukergrensesnittet viser brukeren kun den informasjonen som er relevant for oppgaven som skal løses.

Før vi leverer våre Keep Position-systemer analyserer vi fartøyet de skal monteres i slik at de passer til gjeldende miljøkrav og tilgjengelig manøverkraft. Med disse resultatene i hånd blir fininnstillingen av fartøyets styring en enkel og rask prosess. Analysen gjør også at vi i en tidlig fase kan komme med anbefalinger som øker manøvrerbarheten, om det er nødvendig.

 

Keep Position spesialtilpasses hvert enkelt fartøy. Siden det også er fintilpasset oppgavene fartøyet skal løse, reduseres både slitasje på fremdriftssystemene og drivstoffkostnadene.

I situasjoner der vanskelige værforhold kan føre til nedetid kan Keep Position fra PMH bidra til sikrere arbeidsforhold. At du kan gjennomføre jobben på tross av krevende forhold, betyr mer konstnadseffektive oppdrag og bistand til å overholde fremgangsplanen.

Andre manøversystemer: