PMH-Produkter_Vinsjer-hovedbilde

Vinsjer


PMH_Vinsjer_GrønnVåre hardføre og spesialtilpassede vinsjer presterer og leverer hos offshore-, fiskeri-, shipping- og oppdrettsaktører langs hele norskekysten og i havmiljøer verden over. Vi lagerfører flere standardprodukter som hyllevare, noe som gir kort leveringstid.

Våre trommelvinsjer bygges i henhold til Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, herunder også ISO7365.

Våre trommelvinsjer kan leveres med en avansert loggføringsfunksjonalitet.

Blant disse produktene har vi ankervinsjer, tauvinsjer og snurpevinsjer. Vi designer og produserer også andre vinsjer og annen type opphalingsutstyr etter kundens ønsker og krav.

AW – Ankervinsjene

AW – Ankervinsjene, eller AW-serien, fås fra 1 til 5 tonn løftekapasitet og 6 til 20 tonn holdekapasitet. AW1-6, AW1,5-10 og AW5-20 er tilgjengelige med hydraulisk drift, enkelte kommer også med elektrisk drift. Alle modellene har trommel, taunokke og frikobling. Designet er modulbasert, som gjør at vinsjene kan tilpasses forskjellige kabularstørrelser, nokke-diametere og trommelstørrelser.

AW5-20 er vår største ankervinsj og er kun tilgjengelig med hydraulisk drift, kabular og taunokke. AW1-6, AW1,5-10 og AW2-20 er produsert i aluminium, mens den noe større AW5-20 er produsert i stål. Vi leverer også styrepaneler som er spesialdesignet for ankervinsjer.

TVD – Snurpevinsjer

TVD – Snurpevinsjer er bygd i aluminium og er hydraulisk drevet. I vår standard produktoversikt har vi to modeller; TVD-70 og TVD-80. TVD-70 kan håndtere last på opptil 7,5 tonn, med en wire-kapasitet på opptil 2x1200m med 14mm wire. TVD-80 kommer i to versjoner; én med 10 tonns og én med 14 tonns kapasitet, begge med wire-kapasitet på opptil 2x1000m med 22mm wire. Alle modeller leveres med mekanisk spolesystem som kan erstattes i henhold til ønsket wire-dimensjon, og er tilgjengelige med elektronisk målesystem for wire-lengde. Snurpevinsjer er originalt levert som et dobbelt-tromlet vinsjsystem, men kan også leveres som et separert par. Tromlene har et mekanisk frihjul, og er tilgjengelige med enten håndbetjent eller hydraulisk betjent bremsesystem. For å tilpasse vinsjen til ethvert fartøy og oppdrag kan designet justeres for å møte ønsket krav til wire-kapasitet og trekkraft.

DW – Trommelvinsjer

DW – Trommelvinsjserien består av fire vinsjer; DW-20, DW-30, DW-40 og DW-60, produsert i stål og med maksimal trekkraft på henholdsvis 20, 30, 40 og 60 tonn. Vinsjene er hydraulisk drevne, men kan tilpasses for elektrisk drift. Trommelvinsjene leveres med komplett hydraulisk system, som inkluderer pumper, ventiler og kjølesystem. Vinsjene kan leveres med styresystem med loggfunksjon, samt veieceller.

Designet er modulbasert, noe som gjør at det kan tilpasses de fleste kapasitetskrav. Basert på standardmålene har DW-20 en trommelkapasitet på 300m, 30mm trosse, mens DW-40 og DW-60 har kapasitet til 650m, 60mm trosse.

Styresystemet til vinsjen består av et styreskap og et kontrollpanel, systemet har også innganger for ekstern fjernstyring. Betjening av vinsjen skjer via kontrollpanel plassert på bro, fjernstyring eller lokalt.

Kontrollpanelet til vinsjen består av touchskjerm for modusvalg, innstillinger og loggfunksjoner samt en styrespak for å betjene vinsjen.

Under alle operasjoner, vil systemet loggføre data. Loggen inneholder belastningsdata, aktiv operatørmodus, hydraulisk trykk og – hvis tilgjengelig – de geografiske koordinatene til fartøyet. Alle data blir logget til flash-minne i en USB-stick.