Forbedret servicetilbud

PMH-Servicenetttsak

 

Bedre føre var enn etter snar. Nå er det enklere å unngå driftsstans og havari. PMH har styrket og forbedret servicetilbudet slik at du kan være trygg på at alt utstyret fungerer når det gjelder.

Vårt øverste mål er å unngå driftsstans og utstyrsskader. Det gjøres best med forebyggende vedlikehold og fast service på utstyret ditt. Forebyggende vedlikehold og fast service vil det nå bli enklere for deg å få tilgang til.

Faste inspeksjoner
Vi skal være på plass når det passer deg. Vi er der når uhellet er ute også, men helst vil vi være der i forkant. Servicemedarbeiderne våre kan gjøre faste inspeksjoner som avdekker mulige feil ved kaikanten – ikke midt i arbeidet ute på havet. Slik unngår du nedetid og tapte inntekter.

Driftssikkerhet er lønnsomt
Forebyggende service opprettholder kvaliteten på utstyret. Utstyr fra PMH er i utgangspunktet av høy kvalitet – og blir enda mer driftssikkert om det blir tatt godt vare på. Den dagen du skal selge båten eller utstyret får du også mer penger igjen.

Jørgen
PMHs nye servicekoordinator Jørgen Aune Solberg

Ny servicekoordinator
Jørgen Aune Solberg er ansatt som vår nye servicekoordinator. Det er Jørgen som har hovedansvaret for at våre kunder i hele verden skal merke vårt økte servicenærvær. Daglig leder i PMH, Jon Terje Knudsen er trygg på at Jørgen Aune Solberg er riktig person til å lede servicesatsingen. «Jørgen er opptatt av å være et imøtekommende kontaktpunkt for alle kundene våre. Han kommer til å sørge for at kundene får den forutsigbarheten de ønsker seg i hverdagen», sier Knudsen.

Kunnskapsrike teknikere
Stammen i servicetilbudet vil fortsatt være de kunnskapsrike serviceteknikerne i PMH. «Jeg har kommet inn i en organisasjon med svært dedikerte fagfolk. Menneskene som skal utføre servicen har inngående kunnskap om elektro, hydraulikk og mekanikk. De tegner, bygger og monterer avanserte hydrauliske og elektriske systemer hver dag – med fagfolk av dette kaliberet er det selvsagt at servicearbeidet blir av høy kvalitet», sier PMHs nye servicekoordinator.

Kontakt Jørgen i dag for mer informasjon om servicetilbudet:

Jørgen Aune Solberg
Servicekoordinator PMH
epost: [email protected]
tlf: 917 60 919